Algemene voorwaarden, privacy statement en FAQ (veel gestelde vragen)

 1. Geldigheid van de voorwaarden
 2. Overeenkomst
 3. Prijzen
 4. Uitvoeringstermijn
 5. Annulering en herroepingsrecht
 6. Aansprakelijkheid
 7. Betaling
 8. Recht/ geschillen
 9. Auteursrechten
 10. Verzenden
 11. Salonvoorwaarden
 12. Privacy statement
 13. FAQ (veel gestelde vragen)

13.1. Retourneren

13.2. Levertermijn en verzendkosten

13.3. Garantie en klachten

13.4. Betaalmethodes

13.5. Contact.

 

 1. Geldigheid van de voorwaarden.
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, bij Nails & Beauty 10e ter plaatse of via de webshop bestelde of gekochte artikelen, opleidingen en/of behadelingen.
  • Elke inschrijving bevestigt telefonisch/email of anders, verbindt u tot de algemene voorwaarden.
  • Wanneer u een bestelling plaatst, opleiding en/of behandeling boekt gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden en hier ook mee akkoord gaat.
  • Nails & Beauty 10 behoudt zich het recht om een bestelling, inschrijving en/of boeking te weigeren of een eventuele cursist/koper te weigeren.
  • Voor elke inschrijving van cursus, opleiding en/of behandeling = onmiddellijk te betalen of binnen de opgegeven termijn via bankoverschrijving BE09 9731 6226 3957 of contant ter plaatse bij Nails & Beauty 10e.
  • Inschrijving voor cursus of workshop is pas geldig na ontvangst van de betaling (voorschot of volledige cursusbedrag) binnen de opgegeven termijn.
 2. Prijzen
  • Alle prijzen op de website vermeld zijn excl. 21% BTW en/of eventuele verzendingskosten.
  • Een voorschot betaald voor cursus met gastdocent is niet terugbetaalbaar.
  • Een voorschot betaald wanneer u niet aanwezig kan zijn tijdens u geboekte cursus/opleiding kan niet worden terugbetaald. Mits goede reden (geval van overmacht) is het mogelijk samen te kijken naar een nieuwe datum.
  • Druk en zetfouten voorbehouden
 3. Uitvoeringstermijn
  • Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd na ontvangst van betaling. Indien u kiest voor betaling via directe bankoverschrijving wordt u bestelling pas verzonden wanneer de betaling van u bestelling is bijgeschreven op rekening van Nails & Beauty 10e.
  • Bij bestellingen waarvan er producten in pre order besteld worden, zal u bestelling pas verzonden worden wanneer u volledige bestelling voorradig is. Hou dus rekening met langere wachttijden.
 4. Annulering en herroepingsrecht
  • De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de koper, met betrekking op gebreken aan het product of de levering moeten meteen worden gemeld aan Nails & Beauty 10e.
  • U heeft het recht u bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om u product retour te sturen. U krijgt dan het volledige bedrag van de geretourde producten incl. aangerekende zendingskosten gecrediteerd. Enkel de kosten van retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €6.95 per pakket. Wij vragen om retourzendingen enkel via pakketvorm te retouren en de producten goed te verpakken. Zo niet kunnen wij door vervoer beschadigde goederen niet crediteren.
  • Indien u gebruik maakt van u herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Nails & Beauty 10e geretourneerd worden. Nails & Beauty 10e zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van u retour terugstorten. Mits het product reeds in goede order retour is ontvangen.
  • Wanneer u door gegronde reden (geval van overmacht) niet aanwezig kan zijn voor een cursus/ opleiding vragen wij u minstens 24u op voorhand te laten weten. Wij bekijken dan samen om de betaalde cursus te herboeken.
  • Bij cursus/opleiding met een gastdocent is het in de meeste gevallen niet mogelijk een nieuwe cursusdata vast te stellen en de betaalde cursus te herboeken
  • Bij annulering 1 week voor de start van opleiding = 50% van het lesgeld te betalen
  • Bij niet opdagen geboekte cursus/opleiding = 100% van het lesgeld te betalen.
  • Een cursus/opleiding kan enkel geannuleerd worden via email of telefonisch via info@nailsbeauty10e.be of 0499/19.25.43
  • Bij annulering cursus/ opleiding met gastdocent 2weken voor de start van de opleiding =50% van het lesgeld te betalen.
  • Bij niet opdagen cursus/ opleiding met gastdocent = 100% van het lesgeld te betalen.
 5. Aansprakelijkheid
  • Nails & Beauty 10e is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: overmacht, enige andere van buitenaf komende oorzaak.
  • Nails & Beauty 10e draagt zorg voor een tijdige levering, zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele vertraging door omstandigheden buiten haar invloedsfeer.
  • Nails & Beauty 10e is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal van aan de cursist toebehorende voorwerpen/materialen.
  • Alle kosten welke door de cursist/klant aan het gebouw, meubilair, producten, etc. wordt toegebracht, hetzij moedwillige, hetzij door onachtzaamheid zal op kosten van de cursist/klant of zijn wettige vertegenwoordiger worden verhaald.
  • De cursist/klant is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillige, hetzij door onachtzaamheid aan de kleding en/of eigendommen van derden.
 6. Betaling
  • Betaling dient te geschieden via overschrijving, credit card, cash of bankcontact ter plaatse. Bestelde goederen worden pas verzonden na bijschrijving van het bestelde bedrag op rekening. BE09 9731 6226 3957
  • Bij 1ste herinnering factuur wordt er €5 extra administratiekosten aangerekend.
  • Bij 2de herinnering factuur wordt er €10 extra administratiekosten aangerekend.
  • Indien Nails zich genoodzaakt voelt over te gaan tot incassomaatregelen, wordt het totaal (nog) te vorderen bedrag verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten verhaald op de klant.
 7. Recht/geschillen
  • Op alle overeenkomsten waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing.
  • Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtscolleges van het arrondissement Zottegem (oudenaarde)
  • Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de koper vallen.
 8. Auteursrechten
  • De auteursrechten op het door het opleidingscenter aan de cursist verstrekt lesmateriaal, berust bij het opleidingscenter. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, en/of openbaar worden gemaakt door middel van fotokopie, microfilm of op enge andere wijze zonder voorafgaand toestemming van het opleidingscenter.
  • Bestellingen worden verzonden met dpd
  • Prijzen incl. BTW
   • België:
    • DPD pickup parcelshop €4
    • DPD thuislevering €6
    • Gratis verzending vanaf €250
   • Nederland:
    • DPD pickup parcelshop €7.50
    • DPD thuislevering €10.50
    • Gratis verzending vanaf €300
 1. Salonvoorwaarden
  • Bij het maken van een eerste afspraak worden persoonlijke gegeven van de klant in een digitaal klantensysteem genoteerd. Deze gegevens blijven bij de salon en worden niet verstrekt aan derden.
  • In de salon kunt u cash betalen, alsook via bankcontact en de bankcontact app. Indien u kiest om cash te betalen gelieve zo mogelijk gepast te betalen.
  • U wordt verzocht stipt aanwezig te zijn op u afspraak. Zo kunnen wij op de afgesproken tijd starten. Bent u iets later? Dan wordt u vriendelijk verzocht dit te melden.
  • Ben u meer dan 15min later op u afspraak, dan behoud Nails & Beauty 10e het recht u afspraak eenzijdig te annuleren en wordt eventueel in samenspraak een nieuw afspraakmoment geboekt.
  • Bent u 3x te laat of komt u niet opdagen op u afspraak (no show), dan wordt 50% van de geplande behandeling gefactureerd. Dit ter compensatie van de verloren tijd en inkomsten.
  • Wanneer u tijdens de feestperiode (kerst en nieuwjaarsperiode) te laat, of niet komt dan wordt 50% van de geplande behandeling in rekening gebracht. Dit ter compensatie van de verloren tijd en inkomsten.
  • Bij meerdere malen te laat komen of no show, staat het Nails & Beauty 10e vrij om in de toekomst nieuwe afspraken te weigeren.
  • De minimum leeftijd voor kunstnagels is 16jaar.
  • Bij constatering van bacterie-, schimmelinfectie, of andere contra-indicaties zal er geen kunstproduct (nagellak, gelpolish, gel, acryl, …) op u nagels worden geplaatst. Dit i.v.m. hygiëne en medische redenen.
  • Kunstnagels geplaatst door andere stylistes worden niet bijgewerkt. De oude set zal worden verwijderd en een nieuwe set zal worden geplaatst. Voor beide behandelingen zullen kosten in rekening worden gebracht. Gelieve van tevoren aan te geven wanneer u nog kunstnagels hebt die door een andere styliste zijn geplaatst.
  • U heeft 1 week garantie op u kunstproduct míts correcte verzorging en gebruik van u nagels.
 2. Privacy statement
  • Alle persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden enkel gebruikt om u afspraak, boeking en/of bestelling in goede banen te leiden.
  • Als klant heeft u steeds de mogelijkheid om u persoonsgegevens via de website te bekijken en te wijzigen.
  • Wilt u graag u gegevens laten verwijderen, dan kunt u dit aanvragen via email. info@nailsbeauty10e.be
  • U persoonlijke gegevens worden bewaard zolang u klant bent bij Nails & Beauty 10e
  • Nails & Beauty 10e werkt samen met enkele gegevensverwerkers. Deze verwerkers verklaren persoonlijke gegevens nooit door te geven aan derden of te verkopen aan derden. Deze verwerkers hebben als functie u geplande afspraken en/of bestellingen in goede banen te leiden.
  • Contactgegevens:

Nails & Beauty 10e

Elenestraat 277

9620 Zottegem

0499/19.25.43

info@nailsbeauty10e.be

 

 1. FAQ (veel gestelde vragen)
  • Rertourneren
   • Bedenktijd/ retour:

Het kan weleens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. (de producten mogen dan niet uitvoerig gebruikt zijn, wel getest)

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €6.50 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@nailsbeauty10e.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is

 • Product ruilen?

Wil je je product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. Dit kan binnen de 14 dagen. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@nailsbeauty10e.be. Wel draag je zelf de kosten voor terugzending van het product.”

 • Ik heb het verkeerde bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor je te wijzigen.

 • Levertijd en verzendkosten

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 14uur worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. (Mits betaling via creditcard). Wanneer u bij betaling kiest voor directe bankoverschrijving, word u bestelling pas verzonden wanneer het bedrag van u bestelling is bijgeschreven op onze rekening. Hou rekening met een verwerkingsperiode afhankelijk van u bank. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Op de productpagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen:

€6,50 voor bestellingen (bestellingen worden verzekerd verzonden met ontvangstbewijs)

Gratis voor bestellingen vanaf € 125

Levering verloopt via de postbode (Bpost) Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

U heeft ook steeds de mogelijkheid om u bestelling te komen afhalen in de winkel. Kies dan voor het afronden van u bestelling voor de optie afhalen. U wordt gecontacteerd via mail waarbij de mogelijke afhaal momenten worden medegedeeld.

 • Garantie en klachten
  • Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het weleens voor dat er een bestelling kapotgaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

 • Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@nailsbeauty10e.be. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 • Betaalmethodes

Je kunt jouw bestelling op verschillende manier betalen. Momenteel bieden we de volgende betaalmethodes aan:   

 • Credit card
 • Directe bankoverschrijving (u ontvangt via mail u factuur met vermelding van ons rekeningnummer. U bestelling wordt pas verzonden wanneer het bedrag van de bestelling op onze rekening is bijgeschreven.)
 • Bij afhalen cash
 • Bij afhalen bankcontact
  • Contact

Wij doen ons uiterste best voor u als klant. Daar hoort bij dat u ons eenvoudig kunt contacteren. Mocht u vragen hebben over een product of dienst dan kunt u ons bereiken middels de volgende gegevens:

 

Nails & Beauty 10e

Tel: 0499/19.25.43

Mail: info@nailsbeauty10e.be

De handelsnaam van ons bedrijf is: Nails & Beauty 10e

Onze domeinnaam is www.nailsbeauty10e.be

Ons vestigingsadres:

Elenestraat 277

9620 Zottegem

BTW: BE0844166254